Fra 1. desember legges alle Wenaas-butikkene i landet ned.

– Vi har hatt svak utvikling i butikkene over en lengre periode, blant annet på grunn av det som skjer innenfor oljenæringen. Derfor har vi nå besluttet å legge ned butikknettet, forteller administrerende direktør Lars Harald Tendal til Åndalsnes Avis.

Erfaringen til selskapet sier at kundene i større og større grad ønsker selvbetjente og elektroniske løsninger, noe som også vil være mer kostnadseffektivt for selskapet.

Wenaas har i dag butikker i Kristiansand, Haugesund, Bergen, Trondheim, Ålesund, Fredrikstad og Stavanger. Disse butikkene har også fungert som utskutte lager.

- Det volumet som vi har hatt ute i butikkene, i tillegg til et større lager i Stavanger, blir nå flyttet til Måndalen. Med dette skal vi styrke vår kostnadsposisjon, og vi skal også styrke vår tilstedeværelse i Måndalen. Det blir en mer robust økonomisk situasjon for oss, framfor å ha lagrene spredt, forteller han.

Legger ned kundesenter i Oslo

Wenaas har i dag tre kundesentre, i Måndalen, Stavanger og Oslo. Nå legges kundesenteret i Oslo ned.

- Kundene fra Oslo vil hovedsakelig bli overført til kundesenteret i Måndalen, sier han.

Selv om nå mer av virksomheten blir lagt til Måndalen, er det ikke planlagt at de skal ansette flere, og de skal heller ikke bygge nye lokaler.

- Nei, vi har den plassen vi trenger, og vi regner med at vi skal klare å håndtere dette med de ansatte vi har, forteller han.

Han tror omorganiseringen blir et løft for Wenaas.

- Vi tror at å samle mer av både logistikk og kundeservice i Måndalen vil være positivt for kundene våre. Det blir mer nærhet mellom leddene, og kundesenteret i Måndalen har både stabilitet og lang erfaring, sier Tendal.