Ungdommens fylkesting valgte i helga nytt ungdomspanel. Ungdomspanelet er Ungdommens fylkesting sitt arbeidsutvalg, og skal være et bindeledd mellom ungdom, fylkeskommunen og partnerskap.

Panelet har om lag ni møter i året, og skal representere ungdommen på fylkesnivå og drive lobbyvirksomhet overfor politiske styresmakter.

Den nye lederen er Marthe Emilie Hansen fra Hareid. Medlemmene er valgt for to år, og er alle mellom 15 og 23 år.

Det nye ungdomspanelet for 2015/2016 er:

Leder Marthe Emilie Hansen, 18 år (Hareid, bur i Molde) – 1 år

Nestleder Even Hendseth, 17 år (Halsa) – 1 år

Medlem Marie Solgard, 17 år (Nesset) – 2 år

Medlem Åse Kristin Bjørneraas Hopen, 17 år (Smøla) – 2 år

Medlem Lasse Strand Gule, 17 år (Sande) – 2 år

Medlem Håvard Bjørnerem, 19 år (Midsund) – 2 år

Medlem Norunn Brøste Kjersem, 17 år (Molde) – 1 år

Medlem Simon Sandnes, 18 år (Midsund) – 1 år (ikke på valg)

Medlem Aurora Dimmen Bratli, 16 år (Ulstein) – 1 år (ikke på valg)

Varamedlemmer (1 år)

1. Rebekka Strandmann Hanssen, 17 år (Norddal)

2. Eirik Wiik Lyngved, 17 år (Haram)

3. Oda Dyrnes, 16 år (Eide)

4. Fride Monsen, 17 år (Molde)

5. Håkon Strand, 19 år (Ålesund)