Riksantikvarens stavkirkeprogram har kostet 130 millioner kroner og har pågått siden 2001. På alle de 28 stavkirkene i landet har det blitt gjort arbeid, også på stavkirken i Rødven.

─ Vi er stolte av atstavkirkeprogrammet er fullført. Nå kan vi overlevere dissepraktfulle byggverkene til fremtidige generasjoner i tryggforvissning om at de er i best mulig stand. Vi har hatt et godtsamarbeid med eierne av stavkirkene, og håndverkerne har holdt etsvært høyt nivå, sier riksantikvar Jørn Holme.

Målet med stavkirkeprogrammet var å sette i standstavkirkene slik at de kan bevares for ettertiden, å konserveredekoren og kirkekunsten, og å supplere dokumentasjonen avstavkirkene som grunnlag for forskning.

─ Stavkirkene er Norges unike bidrag tilverdensarkitekturen. Vi har et særlig ansvar for å bevare og sikredem. Det ansvaret har Regjeringen tatt gjennom stavkirkeprogrammet,sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Selv omstavkirkeprogrammet nå er avsluttet, vil Riksantikvaren fortsattfølge stavkirkene tett opp og finne frem til godevedlikeholdsrutiner sammen med eierne.

Tok tårnet av Rødven kirke

Arbeidet på Rødven stavkirke ble fullført for en del år siden. Da ble tårnet løftet av og råteskader ble reparert.I tillegg er kirkekunsten konservert.

Imiddelalderen var det over 1000 stavkirker i Norge. Impulser fraandre land, sammen med tusenårige trebygningstradisjoner i Norge,utviklet seg til en byggeskikk i tre som står i en særstillinginternasjonalt.