Even Hegbom bekrefter at det jobbes videre med prosjektet ISKI.

– Det er så absolutt i live. Vi skynder oss svært langsomt. Først må vi se resultatet av arbeidet med kommuneplanen. Deretter vil vi vurdere markedssituasjonen, timingen, det globale reiselivet og andre vesentlige faktorer, sier Hegbom.

Han tar nå initiativet til et møte både med kommunen og alle grunneierne.

– Nå har det gått flere år. Vi må høre hva grunneierne tenker om dette. Med kommunen vil planarbeidet være temaet, sier Hegbom.

– Ingenting er sikkert

ISKI har stått på papiret i flere år allerede. Styrelederen er likevel tålmodig i arbeidet.

– Vi vet at ting tar tid og at tid er penger, sier han, og viser til et eksempel fra Hol kommune.

– Der har vi brukt fem år på ei reguleringsplan, og det er etter at kommuneplanen allerede var på plass. Det har kostet oss cirka sju millioner kroner.

ISKI-prosjektet vil han derfor ikke gi noen tidsfrist, men sier at det blir ei fortløpende vurdering.

Behov for investorer

Styrelederen presiserer at han vil væreforsiktig med å skape for store forventninger.

– Det er mange utfordringer i slike prosjekter. Fortidsminner, rødlistearter, klimatiske forhold. Det er hensyn vi må ta, og de er viktige. Hvis man skulle opptre på en slik måte at man ødelegger naturen, vil noe av attraksjonssaften forsvinne. Og det er ikke prosjektet tjent med, fortsetter Hegbom.

Investoren har erfaring fra store prosjekter både i Voss og Målselv.

Han legger til at om prosjektet skulle komme så langt at realisering blir aktuelt, vil det bli behov for flere investorer, noe han også ser på som et usikkerhetsmoment for prosjektet.

Vil ikke fortelle

– Hvor store investeringer kan det bli snakk om i Isfjorden?

– Har ingen anelse, det er det alt for tidlig å si noe om.

– Hva kan du fortelle om prosjektets innhold?

– Jeg har ikke lyst til å si noe om det. Det har jeg ikke fortalt tidligere heller. Jeg ønsker ikke å skape unødvendige forventninger, sier Hegbom.

Even Hegbom Foto: R.T. Nilsen