Ung i gammelt. Lars Peder Malones gjør noe så uvanlig som leie alt når han starter med ku og mjølk. Han går dermed helt mot hva som er trenden i dagens landbruk. Foto: Stein Siem

– Fordi jeg liker dyr og jeg liker praktisk arbeid, sier Lars Peder Malones når vi stiller det helt uunngåelige spørsmålet; Hvorfor i all verden?

For det er liten tvil om at han går mot strømmen den unge bonden i Isfjorden. For mens tallet på melkebønder går betydelig ned over hele landet, og Rauma på ingen måte skiller seg ut i den statistikken, har 25- åringen fra Isfjorden gått til det skritt å kjøpe seg kyr, leie seg fjøs og kvote og slå graset på leid jord ute på Tokle flere kilometer unna der han har kyrne på bås i dag.

Og Lars Peder innrømmer gjerne at det så langt har vært en gedigen utgiftspost. Ikke minst fordi han bare har ei kvote på 60.000 liter og at han har tatt i bruk et fjøs som har ligget brakk i mange år. Så mange at det har vært nødvendig å investere både i vanntilførsel, liggematter, melkeanlegg og foringslogistikk.

– Underskudd med andre ord?

– Nei, det går bra. Jeg tenker ikke så mye på hva jeg tjener. Jeg er opptatt av at det går rundt og at jeg har det bra. Jeg trives med dette, sier Lars Peder. Og så forteller han at tilholdet i det gamle fjøset i Liabygda bare er midlertidig. Han begynte her i mai i fjor og håper og tror at det skal være siste vinteren. Målet er å komme inn i samdrift med Aslak Heinåli i et nytt fjøs. Det får han i dag ikke lov til fordi det først må drives i to år i fjøset på garden der det har vært sovende kvote.

– Jeg har hørt at det er endringer på gang når det gjelder disse bestemmelsene. Det gir håp om at det kan bli ordning før neste vinter, sier Lars Peder og innrømmer at det i dag er like mye arbeid med seks kyr i Liabygda som det er med 30 kyr i fjøset på Heinåli.

– Du er ikke av de som er redd lange arbeidsdager, fjøslukt og møkk på fingrene?

– Nei, jeg liker praktisk arbeid og jeg liker å delvis kunne bestemme over dagene mine. Jeg har lyst til å være bonde og da prøver jeg å få det til, sier mannen som trolig er kommunens yngste melkeprodusent.