Når han sier oppløftende så er det ut fra løftet om fortgang i behandling av denne saka.

– Slik jeg tolker det er saka nå løftet opp på et statsrådsnivå. Vi forventer svar på søknaden i inneværende år, sa ordføreren under orienteringen han hadde til formannskapet tirsdag.

Søknaden om fornying og oppgradering av Verma kraftstasjon, er kommet til Olje- og energidepartementet (OED) og Miljøverndepartementet (MD). Årsaka til at den har havnet i departementene er tvisten omkring inntaksdammen – hvor stor oppdemming som kan tillates i et område som inngår i barskogvernet. En dialog de to departementene imellom, skal gi håp om løst floke.

De planene som Rauma Energi AS nå går for – med inntak via en utvidet inntaksdam på Aspehjellen – vil gå inn i barskogvernets tilmålte areal. Og det er denne grensetvisten OED og MD i fellesskap skal forsøke å finne løsning på.

Godt forberedt

Møtet i Oslo var positivt sett med ordførerens øyne. Delegasjonen fikk møte statssekretærer og departementsråder.

– Vi møtte departementsfolk som var godt forberedt og viste god lokalkunnskap, sier Hustad.

Under informasjonen til formannskapet hadde ordføreren også med seg en beskjed fra departementet.

– Hører de ordet Storhaugen og inntak der en gang til, vil saka igjen havne langt, langt ned i bunken av ubehandla saker. Det vil ikke bli noe nytt Verma kraftverk de neste 50 åra, sa Lars Olav Hustad som med det vil avvise alle forsøk på å blåse nytt liv i Storhaugen-alternativet for en renovering og utbygging av Verma kraftstasjon.

– Slik jeg ser det er det totalt nytteløst å arbeide for en utbygging med inntak ved Storhaugen, sa ordføreren.

7. juni kommer en delegasjon fra OED og MD til Rauma for å delta i en befaring til Vermedalen og Verma kraftstasjon. De vil med sjølsyn se på forholdene – på den måten skaffe seg oversikt før de gjør endelig vedtak.