Rådmannsutvalget står dermed igjen med fire søkere de skal intervjue og vurdere fram til at formannskapet skal komme med sin innstilling overfor kommunestyret.

De fire søkerne er, i alfabetisk orden:

Ÿ Ove Staurset (født i 1965) fra Åndalsnes. Han er i dag distriktssjef i HV-11 – var også søker forrige gang rådmannsstillinga i Rauma ble utlyst.

Ÿ Perry Ulvestad (født 1959) fra Åndalsnes. Fra 1. juni vil han være konstituert rådmann i Rauma. Har mange år bak seg i både kommune og fylkeskommunen.

Ÿ Øystein Valde (født 1974) fra Åfarnes. Tidligere aktiv politiker, i dag økonomisjef, kombinert økonimisjef/controller og møbelsnekker.

Ÿ Oddbjørn Vassli (født 1952) fra Hamar. Vassli er i dag prosjektleder i Justisdepartementet. Han har tidligere jobbet som rådmann i kommuner som Kongsvinger, Rindal og Hobbøl.

De to som trakk søknaden sin var henholdsvis en mann og en kvinne.

Nå skal rådmannsutvalget ta for seg søkerkandidatene – eventuelt gjennomføre intervjurunder.

En foreløpig ambisjon er å klargjøre for endelig valg av rådmann i siste kommunestyre før sommerferien; om de rekker gjennom nødvendige intervjurunder og en behandling i formannskapet før da.