Teknisk enhet i kommunen har forsøkt å skaffe seg en oversikt over det som ligger av skrot rundt om i kommunen. Spesielt i strandsoner er det haugevis av alle tenkelige typer skrot som nå ligger og venter på flittige ryddehender.

Nylig gjennomførte representanter for enheten i kommunen en befaring langs hele kommunens strandsone. Med båt gikk de langs strendene på hele sørsida av Romsdalsfjorden. De gikk inn Langfjorden til Mittet og foretok samme befaringen langs raumasida av Langfjorden, via Rødvenfjorden og tilbake via nordsida på Romsdalsfjorden, rundt Isfjorden og tilbake til Åndalsnes.

Dokumentasjon

Med fra turen hadde avfallsansvarlig i kommunen, Hans Skiri, en dokumentasjon på rundt 170 bilder – en dokumentasjon som nå skal forelegges Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) som igjen skal legge fram ryddebehovet for statlige myndigheter.

– Enorme mengder med all slags skrot og avfall i strandsona, vedgår Hans Skiri.

– Hva består avfallet av?

– Vi fant halve eller deler av naust, deler av båter og alt slags plastavfall. I tillegg var det store ansamlinger av rekved, forklarer Skiri.

«Det e mykkji som kjøm fram når snø'n forsvinn», heter det i en sang.

Alt til sjøs

Denne våren er det ekstra mye – og det lenge etter at snøen har forsvunnet. Og årsaka er juleorkanen Dagmars herjinger på slutten av fjoråret.

Løse, halvløse og faktisk også faste gjenstander – fikk «orkanens vinger». Og mye av det blåste på fjorden. Og takket være flere springfloer i etterkant av orkanen, har det laget seg et flomål langt høgere enn tidligere. I dette nye og høytliggende flomålet ligger det store mengder tang og rester av trær samt rester av naust, båter og annet som har blitt offer for orkanens herjinger.

Hans Skiri opplyser at årets aksjon vil få ryddestart 1. april og så vil den pågå helt fram til 16. mai. Målet er at nasjonaldagen skal kunne feires i en reingjort kommune.

– Vi gjør klart for en kjempedugnad, sier Skiri som håper at alle stiller opp i dugnaden i år. Det innebærer grunneiere, medlemmer av lag og foreninger samt representanter for næringslivet rundt om, blir invitert til å bli med i tillegg til barn ved skoler og barnehager – kort og godt; alle.

Hjelp å rydde

Turistsesongen lurer like rundt hjørnet – enda en grunn til å rydde kommunen for skrot og avfall.

Som i fjor vil Servicetorget på Rauma Rådhus og renovasjonsbilen dele ut egne blanke plastsekker til formålet. Dette er sekker som kan settes ut til henting langsmed renovasjonsbilens rute.

Skulle det være områder med avfall i ekstra stort omfang, kan det bli aktuelt å sette ut en container. Men det må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Men Hans Skiri poengterer at de for eksempel ikke kan benyttes av enkeltpersoner eller bedrifter som vil kvitte seg med nedblåste bygg og annet bygningsmateriale.

– Bedrifter, som rydder eiendommene sine, må sjøl bekoste transport og avgifter for levering av avfallet til godkjente mottak, poengterer Skiri.