Klokka 12 torsdag møtte Raumas forhandlingsutvalgt de utsendte fra Vestnes for samtale på Grand Hotel om kommunereformen.Det store spørsmålet er om en kommunesammenslåing mellom de to kommunene kan være aktuelt.

Forhandlingsutvalget fra Rauma kommune består av ordfører Lars Olav Hustad, varaordfører Arne Hop, opposisjonsleder Magnhild Vik og rådmann Oddbjørn Vassli.

I forkant er det knyttet stor spenning til møtet, da det, etter møter både i Eidsvåg og Molde, ser ut som Rauma fort kan stå igjen med bare to alternativer - alene eller sammen med Vestnes.

–Vi har ikke noe mandat til å fatte noen vedtak. Møtene tirsdag var for å klargjøre hvordan prosessen står og hva de andre gjør og har gjort, sier Hop før møtet.

– Hva tenker du om prosessen slik den står i dag?

– At å stå alene er et alternativ og at det er mot Vestnes at det vil være lettes å komme i mål med en sammenslåing.

- Veldig positivt

Det blir opp til politikerne å  ta noen avgjørelse om vegen videre.

Også Vestnes-delegasjonen ser fram til møtet.

– Vi har hatt et sonderingsmøte før og det var veldig positivt. Vi går til møtet på Åndalsnes med et åpent sinn og med positiv innstilling. Enten blir det med at vi fortsetter et godt naboskap eller så får vi til noe mer, sier ordfører i Vestnes, Geir Inge Lien, før møtet.

Alternativet Vestnes og Rauma kom ikke spesielt godt ut når Telemarksforskning vurderte alternativet i vår. De konkluderte med at det var lite å vinne på å slå sammen de to kommunene.

Det var bakgrunnen for at kommunen først slo fra seg alternativet. I høst ble det aktuelt igjen, da Vestnes inviterte til samtale om saken.

Vestnes-alternativet kom dessuten godt ut i Raumas innbyggerundersøkelse.