Vegen fra parkeringsplassen i Skorgedalen fram til Selsetervatnet gruses nå opp. Dette er et ledd i et større arbeid med å gjøre denne vegen universelt tilgjengelig.

Vegen er en del av et større prosjekt i Skorgedalen der Selsetervatnet blir en viktig del av et nytt aktivitetstilbud.

– Ja, jeg håper jeg skal få gjort det før snøen kommer, sier Øyvind Hovde i Hovde Maskin.

Han er entreprenør for arbeidet. Så langt er store steiner i den gamle vegbanen fjernet og det er lagt stikkrenner på utsatte områder. Nå legges duk, så grov grus før det hele for et dekke med finere toppgrus.

– Det skal bygges en gapahuk nesten nede ved vannet og så skal det legges litt til rette i terrenget som gir tilgjengelighet for barnevogner og rullestol. I tillegg skal det lages ei enkel brygge eller kai som gjør tilgangen til bruk av kano enklere, sier Gunhild Dahle som er prosjektleder for det hele. Hun forteller at målet er å jobbe på til eventuelt vinteren setter en stopper for arbeidet.

– Vi er fortsatt heldig som har fint vært for anleggsarbeid, sier Gunhild Dahle. Målet med hele prosjektet er å gjøre minst mulig inngrep i naturen på stedet. Det skal dessuten ryddes fint opp til slutt.