"Det ble sagt at kulturen ute i bygdene ville dø ut. Men det gjorde den ikke"