I fjor vår presenterte enhet areal sine nye rutiner for byggesaksbehandling. Det var resultatet av et prosjekt for å få mer strømlinjeformet saksbehandling, og det resulterte i 15 punkt der enheten ønsket å forbedre seg.

Nå, ett år senere, har kommunen gjennomført en brukerundersøkelse, som har gått ut til søkere som primært har rollen som ansvarlige søkere.

- Resultatene varveldig gode, og indikerer at byggesaksbehandlingen i Rauma av våre«storbrukere» oppfattes som god både isolert sett og sammenlignetmed andre kommuner i Møre og Romsdal, forteller enehetsleder Heidi Skaug, og viser til tallene:

  • 83 prosent var helt eller delvisenige i at de fikk god og løsningsorientert veiledning hosbyggesaksbehandlerne i Rauma.

  • 90 prosent var helt eller delvis enigei at helhetsinntrykket av byggesaksbehandlingen i kommunen er bra.

  • 5 prosent var helt uenig i denne påstanden.

- En stor del svarte at Raumavar bra sammenlignet med andre kommuner i Møre og Romsdal.Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at tjenesten stort settoppleves som god, forteller hun.

Kortere tid, bedre informasjon

Blant tiltakene er bedre informasjon på hjemmesiden, å sørge for at søknaden kommer raskt til etaten, mer forståelig språk og raskere tilbakemeldinger til søker.

Prosjektgruppa bestod i fjor vinter av Skaug, Ken Blindheim, innleid konsulent fra IKARO Solutions, Jo Unhjem, representant for NITO, ingeniørenes fagforening, Torbjørg Lillebø, byggesaksbehandler i kommunen, og informasjonssjef Arnt Olav Herjehagen.

De inviterte brukere til å komme med sine meninger om bruken av byggesakstjenestene.

- I den prosessen så vi at de fleste negative bemerkningene kom vedrørende startfasen i en byggesaksprosess. Dårlig informasjon blant annet. Kommer man dårlig i gang, blir det ingen god prosess. Vårt mål er å få en mer strømlinjeformet saksbehandling som skal ta kortere tid, sa Heidi Skaug til Åndalsnes Avis for et år siden.

Kan fortsatt bli bedre

Skaug mener at de gode resultatene kommer takket være bevissgjøringen og det arbeidet som er nedlagtinnenfor byggesak det siste halvannet året når det gjelder å inntabrukerperspektivet.

Men hun legger også til at det fortsatt er forbedringspotensiale. Dette er de fått konkrete tilbakemeldinger om.

- Dette vil det bli tatt tak i.

Og det blir nye brukerunderesøkelser ca hvert halvår.

- Disse går inn mot aktører vi har vært i kontakt med i den perioden. På den måten vil vi kunne rette det kontinuerligeforbedringsarbeidet inn mot de riktige tiltakene, sier hun.

Byggesaksbehandlerne får skryt i ny undersøkelse. Fra venstre Torbjørg Lillebø, Mona Sæbø og Jan Aril Horgheim Foto: Rauma kommune.