Det kom fram under folkemøtet mandag kveld i Måndalen om kommunereformen.

Molde har en arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent mens Rauma har 10,6 prosent. Også Vestnes har 10,6 prosent.

Under møtet på Måndalen skule var det flere fra næringslivet som luftet tankene sine. Og de frykter at arbeidsgiveravgiften skal øke til 14,1 prosent dersom Rauma slår seg sammen med Molde. Blant skeptikerne er Arvid Gjerde, som eier Arvid Gjerde AS:

- For meg vil dette utgjøre 1,3 millioner kroner. Det er penger jeg ville hatt på bunnlinja og betalt skatt av. Inne på Øran er det mange flotte bedrifter som er kommet nettopp på grunn av arbeidsgiveravgifta. Det frister ikke nye bedrifter å komme til Åndalsnes hvis de ikke har den fordelen, sa Gjerde.

Ordfører Lars Olav Hustad repliserte: - For Plasto vil økt arbeidsgiveravgift utgjøre cirka 700.000 kroner.

Økning på 33 prosent

Endre Engen, styreleder i en rekke av Grande-selskapene, anslo at endring i arbeidsgiveravgifta ville bety 30-40 millioner kroner årlig i økte kostnader.

- I dag er arbeidsgiveravgifta på 10,6 prosent for de fleste – og den kan gå opp til 14,1 prosent. Det er en økning på 33 prosent. Rauma kommune mottar så vidt jeg vet 160-170 mill i arbeidsgiveravgift. En veldig stor del av det kommer fra næringslivet i Rauma. Det betyr at næringslivet kan bli påført 30-40 mill. kr. ekstra. Jeg har et enkelt spørsmål til politikerne i forhold til storkommunealternativet: Er dere villige til å påføre Rauma sitt næringsliv en slik kostnad?

Ordføreren svarte: - Det er et godt og relevant spørsmål. Men det kan fra 2021 bli et nytt reglement eller regime. Dette er et minus, slik det har blitt presentert i dag. Så kan det hende det forandrer seg i 2021. Som politiker må en se på totaliteten. Men jeg er enig; dette er selvfølgelig noe som ikke trenger å bli bra.

Taper to mill. i Innfjorden

Torbjørn Hjelden, Grande-sjefen, anslo at det for bedriftene i Innfjorden betyr et par millioner kroner i året.

- For en bedrift som tjener gode penger er det så sin sak. Men der en lever på en knivsegg, så kan dette være et være eller ikke være. Hvis vi skal få en positiv befolkningsutvikling, så er vi avhengig av et sterkt næringsliv. Hva blir så mye bedre med å komme inn i en storkommune? spurte Hjelden. Uten å få svar.

Hva er gevinsten?

Arvid Gjerde etterlyste gevinsten ved en sammenslåing:

- Nå snakker man om 30-40 millioner kroner i minus for næringslivet i Rauma. Finnes det tilsvarende tall som kan komme Raumas innbyggere til gode? Hvor er gevinsten? spurte han.

Ordfører Lars Olav Hustad svarte:

- Det er ikke tvil om at hvis Rauma blir stående alene, så er det fortsatt utfordringer med driften. Jeg tror at en må se totaliteten. Man må sette opp fordeler og ulemper. Det jeg er mest bekymret for, det er befolkningsutviklinga. Rauma og Vestnes er litt for like. Antall barn og unge er ikke særlig lystig lesning hvis en ser fram mot 2030 og 2040. Antallet som skal ta seg av eldre vil gå drastisk ned. Det er kanskje den største utfordringen vi har. Og ser en på elevtallet, så er det dessverre veldig negativt, sa Hustad.