- Jeg vil prøve å øke medlemsmassen og få lokallaget opp å gå. Slik jeg har forstått, så har det ligget nede. Mine ambisjoner er å få det til å gå rundt – og kanskje ha det litt hyggelig sammen, sier Ted Heen til Åndalsnes Avis.

Mandagens ekstraordinære årsmøte ble holdt etter at fylkesstyret opphevet valget på det ordinære årsmøtet 11. november. Årsaken var at valgkomitéen, Arne Mathisen og Britt Moen, hadde betalt medlemskontingenten for seint. Og ifølge partiets vedtekter kan de da verken stemme eller velges inn i Frps organer.

Ifølge Heen var det god stemning på møtet, som varte i en halv time. Det var kun én sak på agendaen: Valg.

Arne Hoem ute

På det ordinære årsmøtet ble Arne Hoem valgt til leder. Han er nå helt ute av styret i Rauma Frp.

- Hvorfor er det blitt sånn, Ted Heen?

- Det må du nesten spørre fylkesstyret om. Det har jeg ikke forutsetninger for å svare på. Jeg ble kontaktet av fylkesstyret og spurt om jeg var villig til å påta meg en posisjon i styret, og det sa jeg ja til. Jeg har ikke mer kjennskap til saka enn den telefonen jeg hadde fra dem, sier Heen.

Han har ikke vært med i lokallaget tidligere og flyttet tilbake til Åndalsnes for et par år siden.

- Jeg har ikke kjennskap til hva som har vært og ikke vært og tenker å starte med blanke ark. Jeg har ikke stor interesse av å vite det heller, for jeg har tenkt å se framover og ikke bakover.

Det nye styret

Det nye styret består av Ted Heen (leder), Johan Fagerheim (nestleder), Ole Petter Glærum (studieleder/medlemsansvarlig), Alf Vikås (kasserer/sekretær), Tore Nybo (styremedlem), Mette Samseth (1. varamedlem) og Gudmund Nyheim (2. varamedlem).

Tirill Remmen Holm (FpU) og Ronny Antonsen (gruppeleder).

Valgkomite: Ronny Antonsen, Tirill Remmen Holm og Sigrun Vevang.

Valget er så godt som fylkesstyrets forslag, med unntak av at Gudmund Nyheim ble valgt som 2. varamedlem og Sigrun Vevang kom inn i valgkomiteen i stedet for Kate-Mari Pedersen, som ikke ønsket vervet.