Planlegger nye ledninger: – Den enkelte kunde ser dette på regninga