I følge ferske tall fra rovdata.no er det i år registrert en betydelig nedgang i antallet jervekull i vårt område som omfatter region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) og i region 5 (Hedmark). Også i region 3 (Oppland) er det registrert færre kull, her er det seks færre enn i fjor . Både region 3 og 6 er i år under bestandsmålet.

Betydelig mindre

Mens det i fjor ble påvist 60 jervekull i de årlige hiregistreringene av jerv i Norge, er det i vår og sommer påvist 15 færre kull i landet, eller en nedgang på 25 prosent.

– Etter flere år med 60 eller litt flere påviste kull, ser vi i år en betydelig nedgang i antall påviste kull. Det kan ha flere årsaker, som naturlig variasjon i antall jervetipser som føder valper, jakt, eller at ikke alle kull er fanget opp av overvåkingen. Bestanden er på nasjonalt nivå fortsatt over bestandsmålet på 39 årlige jervekull, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

I nord er imidlertid situasjonen motsatt. Det i år er påvist tre flere kull de to nordligste rovviltregionene, region 7 Nordland og region 8 (Troms og Finnmark), sammenlignet med i fjor.

Færre voksne dyr

Ut fra snittet av antall jervekull de tre siste årene beregner Rovdata også hvor mange voksne dyr bestanden bestod av i vår, før årets kull ble født. Beregningene tar utgangspunkt i kunnskap om hvor mange jerver det er i en bestand for hver tispe som føder valper.

– Bestanden i år anslås til å bestå av rundt 351 voksne dyr i Norge, som er noe lavere enn estimatet på 386 individer i fjor. Det indikerer en nedgang på 9 prosent i jervepopulasjonen i Norge, men det er innenfor usikkerhetsestimatet for fjoråret, som var mellom 324 og 493 dyr, avslutter Kindberg.

Senere i vinter vil Rovdata komme med den årlige rapporten fra DNA-overvåkingen av jerv. Et nytt estimat basert på DNA-data fra vinteren 2021/2022 vil kunne vise hvorvidt reduksjonen i antall ynglinger også der gjenspeiler seg i færre individer i bestanden, eller om det bare har vært få av tispene i bestanden som har født unger i år.