Selger flere av disse: – Til tider vanskelig å få tak i nok