Lyser ut toppjobb de skulle skrote – dette er grunnen