Flere rammes: Her kan det bli færre ferjeavganger

foto