Glohett marked: Dette har blitt den nye standarden i vårt område