Stor frustrasjon blant foreldre: – Føler oss ikke så godt ivaretatt som innbyggere

foto