– Ønsker å ha et allsidig tilbud, men det er for mange ledige plasser