Nordmøre og Romsdal Politidistrikt sin operasjonssentral melder i politiloggen klokka 15.04 lørdag 23. august at en mann i midten av 30-årene,hjemmehørende i Molde, ble tatt etter fallskjermhopp i Trollveggen. Det var ei lensmannspatrulje som pågrep mannen på fersk gjerning etter hoppet. Mannen ble brakt inn til lensmannskontoret for avhør og vil bli bøtelagt. Det ble tatt beslag i hopperens fallskjerm. Det er flere år siden noen er tatt for ulovlig hopping i Trollveggen. Så langt Åndalsnes Avis har brakt i erfaring var bota på 30.000 kroner samt inndragning av utstyr sist en hopper ble tatt for hopp innenfor forbudssonen som ble opprettet for over 20 år siden.