1. januar i 2008 bodde det 7.379 personer i Rauma. Fire måneder seinere var folketallet 7.368 innbyggere. Vi ser av de ferske tallene som Statistisk sentralbyrå presenterte torsdag at det ble født 21 nye verdensborgere i kommunen i perioden. Samtidig døde 28 personer slik at fødselsunderskuddet ble på minus sju personer. 59 personer ble registrert som innflyttere i kommunen i løpet av årets første måneder. I samme periode var det 63 som meldte flytting ut av kommunen. Dermed ble det en folketilvekst på minus fire personer. Likevel økning Tallene er tross nedgangen likevel gode. I forhold til for ett år siden (1. april 2007) er det 45 flere personer som bor i Rauma. I første kvartal i fjor sank folketallet med to personer. Året 2007 ble likevel et positivt år med en vekst på 54 innbyggere. Per 1. januar 2007 var det nemlig 7.325 innbyggere her mot altså 7.379 innbyggere per 1. januar 2008. Siste kvartal i fjor økte folketallet med 30 innbyggere, noe som i hovedsak skyldes rekordstor innflytting. Vekst totalt Møre og Romsdal økte folketallet med 541 innbyggere første kvartal i år. Hovedårsaken er 149 flere innbyggere i Ålesund, 84 flere i Molde og 56 flere i Kristiansund. De største byene står samlet sett for over halvparten av den totale veksten i fylket. Sula økte med 70, Haram med 44 og Skodje med 34 de første fire månedene i år. Størst nedgang hadde Surnadal med minus 21, Fræna med minus 20 og Tingvoll med minus 18. Med andre ord så er den største økningen i kommuner på Sunnmøre, mens de største nedgangstallene finner vi i kommuner på Nordmøre og i Romsdal. Brorparten av økningen i Møre og Romsdal skyldes flere innflyttere enn utflytte (pluss 496), mens fødselsoverskuddet er på "bare" 45 personer. Tallene for andre kvartal ventes å komme i midten av august måned. Lars Smisethjell Lars. smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 915 10584