Det har i lengre tid ulmet under overflata i lokalpolitikken. Selv om det på overflata kun har vært små spirer til konfrontasjoner – har det samtidig vært en rekke verbale krangler. Nå tar opposisjons- og høgrepolitiker Lars Olav Hustad bladet fra munnen. Etter hans mening er det nesten uten unntak i klart flertall politikerne i undertallskonstellasjonen som driver fram debatten og kommer med forslag til løsninger. – Etter min mening mangler politikerne, som sitter i posisjon, både politiske visjoner og tanker – under økonomidebatten spesielt og lokalpolitikken generelt. Forrige tirsdag var det et flertall i kommunestyret som innførte maks taletid. Varaordfører Eva Karin Gråberg styrte stoppeklokka. – Jeg stiller meg svært undrende til at varaordføreren skal fungere som tidtaker. En varaordfører burde vel ha viktigere oppgaver i kommunens viktigste politiske forum, sier Hustad som mener dette bare er ett eksempel på tafattheten. – Etter min mening burde politikere i posisjon; som varaordføreren for eksempel, på en langt sterkere måte involvere seg både som forslagsstillere og som problemløsere, slår Hustad fast. Etter hans mening er denne tafattheten en gjenganger både i formannskap og kommunestyre. Varaordfører Eva Karin Gråberg tilbakeviser kritikken, sier hun er lei av det hun kaller ordgyteri fra opposisjonens side. Mer om både kritikk og tilsvar i Åndalsnes Avis tirsdag.