Åndalsnes Avis skrev i mars om Lars Kroken, som søkte om å få bygge åtte nye hytter på feriesenteret.

Etter tilbakemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune vedrørende arkeologiske registreringer, er søkanden endret fra åtte til fire utleiehytter.

Planutvalget ga torsdag enstemmig tilatelse til at Kroken kan bygge hyttene, ved å gi dispensasjon fra kommunedelplanen. Området er nemlig i utgangspunktet avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål.

Politikerne var likevel ikke vanskelige å be.

– Dette er en søknad som er kjempebra, og det er viktig at vi behandler denne raskt for at han skal få satt i gang og rekke neste sesong. Det er press på reiselivet sommerstid, og hvis vi kan hjelpe til med å løse det, så er det kjempebra, sa utvalgsleder Renate Soleim (H), som skrøt av at Kroken har fulgt alt somhar blitt krevd av ham.

– Det er en ting som er viktig i Rauma, og det er å satse på reiseliv. Hyttene vil heller ikke ligge på dyrkbar mark, sier Ole Kjell Talberg (Sp).