- I 2014 hadde vi ca 8200aktive brukere. Vi hadde en liten drøm om å greie 10.000, men detså lenge ut til å være uoppnåelig. Forrige helg greide vi det likevel,og det skyldes nok at det var avslutning på Stikk UT!-sesongen,slik at mange registrerte seg for å føre inn alle turene sine, sierMarte Melbø som er Stikk UT!-ansvarlig.

Andreas har gått ti turer

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal haraldri hatt så mange Stikk UT!-brukere før og er storfornøyd med årunde det magiske tallet på 10.000.

Andreas LeanderOlsen (9) fra Lyngstad ble Stikk UT!-bruker nummer 10.000.Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal feiret rekorden med en tur tilLyngstad skole for å overraske Andreas Leander.

Andreas Leander Olsen har vært på 10 Stikk UT!-turer i år, og mangeav dem har han gått med besteforeldrene sine.

- Alle har vært fine,men jeg liker best fjell jeg kan klatre og leike på, sier niåringensom blant annet har vært på Bremsneshatten, Stavneset fyr,Nordneset kyststi, Hundetjønna, Halåssetra og Lyngstadfjellet.

Despreke besteforeldre tar ham ikke bare med på tradisjonelle StikkUT!-turer. Ved inngangen til Friluftslivets år ble de nemlig ogsåinspirert av alle ordførerne som sov ute og var med på ”#natt inaturen-prosjektet”. De har derfor tatt med seg barnebarn og sovetute ei natt i åtte av de ti månedene som har gått.

Andreas haropplevd både netter under åpen himmel, i gapahuken ved Hundetjønna,i telt i hagen og ei myggnatt ved Atlanterhavsvegen. Målet er åsove ute 12 ganger i løpet av året, og nå planlegger de å ta igjende to tapte nettene slik at det blir fire netter ute i løpet avnovember og desember. Opplevelsen viktigst Andreas Leander harallerede flere Stikk UT!-premiekrus fra tidligere år, og påspørsmål om det er premien som lokker ham til å gå på tur, svarerhan nei.

- Jeg liker å være ute, og opplevelsene og aktiviteten erlike viktig som premien. Å bli sliten er ikke så moro, men dethører med for å komme fram til postkassen, sier han.

180.000 turerer i år

Stikk UT-sesongen ble avsluttet 31. oktober, og fristen til å melde inn var søndag 8. november.

Stikk UT!-brukerne harregistrert til sammen over 180.000 turer i 2015, noe Melbø erimponert over.

- Ja, folk har slått alle rekorder i år igjen.Kristiansund kommune ligger på topp når det gjelder antallregistrerte turer med 35.670. Deretter følger Fræna med 23.966,Averøy med 20.466 og Molde med 18.205, forteller hun.

Halsa kommuneer ny medlemskommune i friluftsrådet i 2015, og allerede førsteåret er det registrert hele 4.741 turer i kommunen.

- Det er myefolkehelse i hver eneste av de 180.000 registreringene, og satsingpå tiltak som Stikk UT! er rimelig og god samfunnsøkonomi. Ute imedlemskommunene legges det ned en stor innsats for å legge tilrette for Stikk UT!-turene, og denne innsatsen er avgjørende for atvi får det til. Det er i det hele tatt utrolig positivt ogmotiverende med et så stort og positivt samarbeidsprosjekt på tversav alle nordsmørs- og romsdalskommunene i friluftsrådet, sier MarteMelbø.