Tirsdag undertegnet partene en samarbeidsavtale. Og de har allerede startet planlegging av aktivitetsvenn-kurset i mai.

Ordfører Lars Olav Hustad sier at de med kurset og samarbeidet ønsker å fokusere på sjukdommen, gi den et ansikt og vise respekt.

– Som ordfører er jeg glad for at dette kommer i gang. Det er viktig at kommunen og frivilligheten spiller på lag. Dette er en oppgave kommunen ikke kan gjøre alene, sier Hustad, som understreker at en aktivitetsvenn ikke erstatter det kommunale tilbudet, men som et supplement.

TV-midler

Det er ved hjelp av midler fra TV-aksjonen i 2013 at prosjektet Aktivitetsvenn er kommet i stand.

Kurset skal være som et sikkerhetsnett for dem som vil være aktivitetsvenner for personer med demens eller for pårørende.

– Vi skal kartlegge personer med demens og den frivillige og kople dem som passer best sammen, sier Liv Synnøve Hoel, regional prosjektleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Aktivitetsvennen skal gi fritidsglede til personen med demens, men kan også være en avlastning for pårørende. Ordningen gjelder personer med demens både i hjemmefasen og i sluttfasen, sier Hoel, som oppfordrer pårørende som ønsker en aktivitetsvenn til å ta kontakt.

– Ja, for det kan være krevende å være pårørende til en person med demens?

– Ja. Og erfaringen er at pårørende vil ordne opp sjøl før de ber om hjelp sjøl. De har behov for avlastning, og det er frivillige som vil gi dem et tilbud.

– Hvordan skal dere få folk til å bli aktivitetsvenner?

– Hvis en har tenkt tanken: Kom! Ikke nøl. Kurset er helt uforpliktende, sier Hoel.

Signerte som nr. 12

Rauma var kommune nummer 12 i fylket som har tegnet en samarbeidsavtale med folkehelsa.

Partene som deltok på signeringen, var ordfører Lars Olav Hustad, fagsjef Gro Berild, demenskoordinator May-Grethe Gridset, rådgiver folkehelse og leder av Frisklivssentralen Lilian Bjerkli Grøvdal, Rune Singelstad fra Rauma kirkelige fellesråd, leder for Rauma Frivillighetssentral Kairith Fugledal Kvarsnes, Eli Vatten fra Åndalsnes sjukeheim og Liv Synnøve Hoel i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Liv Aasen fra Isfjorden helselag demensgruppa skal også signere samarbeidsavtalen, men var ikke til stede sist tirsdag.