Regjeringen har besluttet å forlenge bevæpningen av norsk politi. Men nå skal skytevåpnene ikke lengre være ladd.

Det skriver Dagbladet.

Regjeringen har bestemt - etter å ha lagt PSTs trusselvurdering til grunn og drøftet spørsmålet med Politidirektoratet - at nå skal magasinet oppbevares atskilt fra skytevåpenet.

I praksis betyr det at norske polititjenestemenn skal ha pistolen i et hylster på låret, mens magasinet skal oppbevares i et eget hylster på det andre låret, skriver avisa.