– Vi gjør det litt enklere å eie en bobil og veteranbil. Det er ingen god grunn til at større bobiler, personbiler og veteranbiler skal ha en hyppigere kontroll enn mindre biler, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Vegdirektoratet har utarbeidet og sendt på høring et forslag til endringsforskrift for periodiske kontroller. Forslaget går ut på at bobiler og andre personbiler med tillatt totalvekt på mellom 3500 kg og 7500 kg, skal få samme kontrollintervall som personbiler med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre.

I dag kontrolleres bobiler og andre personbiler tyngre enn 3500 kg årlig. I forslaget fra Vegdirektoratet skal disse nå likestilles med mindre personbiler, som kontrolleres første gang etter fire år, og deretter annethvert år. Dersom regelverket blir slik Vegdirektoratet foreslår, vil nedre vektgrense for personbiler som skal ha årlig periodisk kontroll endres fra 3500 kg til 7500 kg.

Vegdirektoratet foreslår samtidig en mindre hyppig periodisk kontroll av bevaringsverdige kjøretøy, eller veteranbiler. I dag finnes ingen spesielle regler for periodisk kontroll av veteranbiler, og de har de samme kontrollintervallene som andre biler. Forslaget i høringen går ut på at veteranbiler skal fremstilles til kontroll hvert femte år, første gang når bilen er 35 år, frem til den er 50 år. Etter det gis fritak for kontroll.

– Veteranbiler brukes stort sett bare om sommeren, og kjøres generelt mindre enn andre biler. De eies og brukes fordi de har motorhistorisk verdi, og er som regel ikke i ordinær bruk. Det er få trafikkuhell med veteranbiler, og erfaringsmessig tar eierne godt vare på disse bilene. Derfor foreslår vi nå mindre hyppige kontroller av bevaringsverdige kjøretøy, sier Solvik-Olsen.