Eva Kristin Ødegård, daglig leder i Moldebadet får svare på kritikken fra Kai-Espen Røstgaard.

– Først og fremst er vi glad for at kunder sier ifra. Det er viktig, fortsett med det. Vi følger opp saker der vi mener det er nødvendig, og har interne prosedyrer til det. Hvilke prosedyrer vi har vil jeg sjølsagt ikke gå ut med i media, sier Ødegård, og legger til at Røstgaard tidlig fikk svar fra Moldebadet.

– Vi svarte på e-post at saka blir behandlet etter de prosedyrer vi har. Hun synes det er viktig å skille mellom deres ansvar som kommunalt foretak, og kundens ansvar om å politianmelde forhold om de føler seg forulempet. Lederen poengterer at de i Moldebadet først og fremst jobber med sikkerhet, og at det alltid vil bli prioritert.

– Det er forbudt å ta bilder i badeland uten spesiell avtale. I vår satte vi opp skilt for å informere om forbudet, sier hun, og forteller videre at de ukentlig er nødt til å minne folk på dette forbudet.

– Hører de ikke etter kan de bortvises, og det skjer. Ødegård sier at med totalt 138.000 besøkende i fjor, og to badeverter til stede til enhver tid, er det mye å følge med på. Våre ansatte er opplært i hvordan de skal håndtere slike situasjoner, men det er krevende å oppdage alt som skjer, sier hun, og minner igjen om at hvis noen kunder føler seg forulempet er det viktig at de skjønner sitt ansvar om å anmelde forholdet.