Og i år er målet å øke salget. Ifølge ei pressemelding selskapet har sendt ut, ble det i fjor solgt 3.630 nye bobiler i Norge. 1.025 av disse ble solgt gjennom selskapene på Åndalsnes.

– Dette er tall vi får fra Statens vegvesen, så dette er riktige tall. Kroken Caravan har cirka 30 prosent markedsandel av bobilmarkedet i Norge, forteller Svein Erik Gråberg, daglig leder for Kroken Caravan Detalj avdeling Åndalsnes.

Han forklarer at alle bobiler som selges gjennom Kroken Caravan sine forhandlere rundt om i Norge, ekspederes av Kroken Caravan Import, som har kontor på Åndalsnes.

Gråberg forklarer den gode markedsandelen med at Kroken-konsernet over tid har bygd seg opp gjennom riktige valg, oppkjøp og oppstart av nye forhandlere. Gråberg har stor tro på at selskapets posisjon vil holde seg framover.

– Har økt mer enn markedet

– Markedet har økt veldig mye, og vi har fått nye konkurrenter. Til tross for dette har vi økt mer enn markedet de siste åra, forteller han.

– Hvordan har dere greid det?

– Vi er en aktør som folk føler trygghet til. Vi har et godt sørvisnettverk, og vi tar vare på kundene i hele livssyklusen til bobilen. Det skal heller ikke bety noe hvor i landet du befinner deg om du trenger hjelp, man skal få hjelp uansett, sier han.

– 1.500 nye bobiler i 2018. Hvor ambisiøst er det?

– Det er veldig ambisiøst, men samtidig er det realistisk. Vi har gjort investeringer i to nye selskap i Østfold, de vil jo øke salget tilsvarende. Innkjøpet vårt for 2018 er også på 1.500 bobiler, svarer Gråberg.

– Ingen tegn til at trenden snur

I pressemeldingen skriver selskapet at det er ingen tegn til at den gode trenden er i ferd med å snu. De viser til tall som sier at bobilsalget i Norge innen utgangen av mars, har økt med 22 prosent sammenliknet med fjoråret. Tallene skal også vise en betydelig vekst for Møre og Romsdal.

– Ja, hvor skal dette ende? Er det ingen utfordringer i siktet?

– Markedet er med oss. Det er også rentenivået, det er ikke noe som tilsier at det blir store endringer de neste åra. Og så har folk lyst til å reise rundt i eget land. Mange føler at det er trygt å godt å reise rundt i Norden i en bobil, svarer Gråberg.