Et flertall av flyktningene med fullført introduksjonsprogram er i jobb