Flere steder i kommunen havnet biler utfor vegen torsdag morgen og formiddag. Det var tidvis vanskelige kjøreforhold med snø og slaps i vegbanen. Noen steder var det også frosset til is under slapsen.

Politiet melder torsdag kl 11.30 at enkelte vogntog har vansker i Romsdalen.

Trafikantene oppfordres til å tra det rolig i trafikk; farten må tilpasses forholdene som de fleste vet.

Det er ikke meldt om ulykker med alvorlige skader som følge av snøfallet.

Det er varslet betydelige mengder med snø utover ettermiddag og kvelden.

Utfor Fv 64 i Nesstranda torsdag morgen.