I resolusjonen sier landsmøtet "Ja til et styrket forsvar".

- Det er viktig at alle partier gjør hva de kan for å kjempe inn mer midler til Forsvaret slik at vi klarer å beholde de forsvarsgrenene vi har i fylket i dag – og helst utvikle dem, sier leder av Møre og Romsdal Frp og gruppeleder, Frank Sve, til Åndalsnes Avis.

- Dette er kanskje ei av de viktigste saker i Møre og Romsdal. Vi må slippe å få nedlegginger, og vi aksepterer ikke at en nesten gjør det samme nå som vi gjorde før krigen; ruster ned og skjærer ned. Vi må ha Heimevernet og en skikkelig hær – vi kan ikke passe grensene bare med kampfly, sier Sve.

I forrige uke ble det spekulert i at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) foreslår å legge ned ni militærbaser, blant dem HV11 på Setnesmoen.

- Det er håpløst å skulle legge ned HV11 - mye av bærebjelken i Møre og Romsdal blir med det svekket, sier Sve.

Også gruppeleder i Molde Frp og sekretær i fylkestingsgruppa, Margareth Hoff Berg, kjempet for Forsvaret:

- Det er bra med moderniseringer, men eksempelvis ingen "apper" i verden kan erstatte Forsvaret og heimevernsdistriktenes humankapital. Det er helt nødvendig å opprettholde det militære nærværet i Møre og Romsdal. Med dagens trusselbilde må vi ruste opp og mobilisere, ikke bygge ned, sier Berg ifølge en pressemelding fra Frp.

I samme pressemeldinga uttaler Frank Sve: - Det er avgjørende at vi har et godt og sterkt forsvar. Forsvaret har i mange år blitt underfinansiert. Jeg er derfor veldig glad for at landsmøtet har vedtatt en resolusjon om å styrke bevilgningene til Forsvaret betydelig.