Dette sier ordfører Lars Olav Hustad som også uttrykte sin oppfatning om framtidas reiselivsselskaper på siste møte i formannskapet.

– Tida viser viktigheten av å bli større – på den måten ha store nok ressurser til å drive aktiv markedsføring innen en viktig næring som reiseliv, sier Hustad i en kommentar til lokalvisa.

Han påpeker at kravet om større destinasjonsselskaper innen reiseliv også vil kreve reiselivsselskaper av økt størrelsesorden.

– Kampen om turistene vil ikke stå mellom Rauma og Molde eller Rauma og andre romsdalskommuner. Kampen vil stå mellom Møre og Romsdal og Oslo, vårt fylke og andre fylker eller regioner som satser hardt innen reiseliv. Og det er hva vi må forhold oss til i framtida, sier Hustad.

Rauma ivaretas

Raumaordføreren er overbevist om at et reiselivssamarbeid på tvers av kommunegrenser vil være av det positive for Rauma.

– Rauma og Indre Romsdal er en indrefilet i reiselivssammenheng. For Rauma vil det å være en del av et større reiselivsselskap ikke ha stor betydning i den sammenhengen. Men som sagt; dette må diskuteres.

– Mener du Raumas fortreffelighet som turistkommune likevel vil komme godt nok fram?

– Så absolutt. Men det må sjølsagt stilles krav i den forbindelse.

Skepsis

Under formannskapsmøtet uttrykte Arne Hoem (Frp) sin skepsis til det han mener er at andre kommuner enn Rauma vil sette seg i førersetet. Han viser til punkt 4.2.2 i forslaget til strategiplan for Destinasjon Molde og Romsdal der det etter Hoems tolking innebærer et nedlagt turistkontor i regi av det lokale reiselivslaget. Dette ble avvist fra blant andre ordføreren.

I punktet står det at reiselivskontoret i Molde må skaffe seg leieavtale i Torget 4 for fem nye år og skaffe sentralt beliggende lokaler på Åndalsnes.

Dette tolket Hoem dit hen at han fremmet spørsmålet om hvor Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag er i den sammenhengen.

Hoem kom også med spørsmål om reiselivslaget i Rauma har diskutert en eventuell sammenslåing.

Det vi kan fastslå er at Rauma er heller dårlig representert i Destinasjon Molde og Romsdal. Rauma kommune har en aksjepost på 25.000 kroner. Utover det er det bare tre aksjonærer fra Rauma: IverJakob Hage og Lensmannsgarden i Innfjorden, Saltkjelneset Camping i Eidsbygda og Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag – alle med aksjer verdi 1000 kroner hver.

Reiselivsbedrifter medregnet kommunen i Rauma er inne med 28.000 kroner av en aksjekapital på 773.000 kroner.