Den utenlandsk registrerte semitraileren som trillet, eller rettere sagt, spant seg veg på Fv-63 retning Trollstigen søndag formiddag, benyttet seg trolig av GPS-en som vegviser. Vi spurte, men fikk aldri noe svar.

Kjøreturen på Gullruta stoppet imidlertid opp i Soggebakkene; etter knapt en kilometer. På solkledd nysnø var dekkene på drivhjula hjelpeløs. Friksjonen var langt dårligere enn framdrifta. Etter hvert ble det full stans; ja ikke bare det. Doningen sklei de få meterne bakover som skulle til for at trailerføreren ikke kom seg verken fram eller tilbake.

Telefon til Viking redningstjeneste ble den forløsende bergingen. Bil fra Straumen i Vestnes-Skorgen kom til. Etter hvert ble semitraileren løsnet fra sin høgst sperrende parkering i Soggebakkene.

Global Positioning System også kalt GPS, er et fantastisk hjelpemiddel når man skal finne fram på norske og utenlandske vegsystem. Men det kan ligge en svakhet begravet i dette globale posisjoneringssystemet, flere, til og med. Det varsler som regel korteste veg. Men samtidig får du ingen beskjed om det for eksempel er mulig å kjøre snarvegen med tunge kjøretøyer. Og, som i dette tilfellet; føreren gikk glipp av at Fv-63 over Trollstigen er vinterstengt.

Nå var det aldri noen fare for at semitraileren ville kjørt seg så fast at den måtte vente på sommerens åpning av Gullruta. Ved Soggeberga, litt lenger framme, står det et skilt som varsler at Trollstigen er vinterstengt. I tillegg står det skilt som varsler at vegen er stengt for kjøretøyer lengre enn 12,4 meter; men akkurat det poenget er ignorert mer enn en gang.

Nå er det ikke første gang trailersjåfører havner i trøbbel som følge av at de blindt stoler på GPS-systemet. Minst to ganger har for eksempel semitrailere lagt i veg over Kjersemfjellet i Tresfjord med tungt lasta kjøretøy. Dette kan være en snarveg om man skal til Stranda, for eksempel. Ved en anledning kjørte den fullasta traileren seg så fast at den måtte losses og snus ved hjelp av ei stor mobilkran.

Men posisjoneringssystemet er ikke skyld i alle feilkjøringer. Vogntogføreren, som fant ut at Rv-64 fra Åndalsnes til Molde gikk via gardstunet på Lerheim i Eidsbygda for noen år siden, hadde ikke GPS-en å skylde på. Dessuten var det en klar undervurdering av vegstandarden i fylket vårt. Sjåføren durte nemlig ut av tunet og videre opp gjennom en skogsveg som til slutt ga etter for overvekta.

Men så er det lett å harselere for oss lokalkjente. Vi er ikke så høy i hatten når vi skal manøvrere oss fram gjennom Oslos mange fremmede og trange gater, vi heller. Da er GPS-en god å ha.

Hit og ikke lenger. Den utenlandsk registrerte semitraileren kom seg til Soggebakken på sin veg over Trollstigen; kanskje like greit den ble stående fast til Viking redningstjeneste kom til, assisterte og fikk geleidet føreren på rett veg. Foto: Øystein Talberg