Statistisk sentralbyrå kom torsdag med rykende ferske folketall for hele landet. Den viser at det per 1. juli i år bodde 7.361 personer i Rauma mot 7.368 den 1. april i år. I perioden så 15 nye verdensborgere lyset, mens 17 døde. Med andre ord et fødselsunderskudd på to personer. Det flyttet 51 personer til kommunen i løpet av de tre månedene, men samtidig var det 56 som flyttet ut av Rauma. Med andre ord et minus på fem personer. 1. januar i år bodde det 7.379 personer i kommunen. Dette betyr at vi har opplevd en nedgang på 18 raumaværinger i løpet av det første halve året i 2008. Det kan være et tegn på at folketallet er på veg ned igjen etter flere år med oppgang. Vi må imidlertid vente til de neste tallene kommer, både i oktober og når 2008 er omme før vi kan trekke konklusjonen på hvilken veg folketallet går. Møre og Romsdal opplevde i løpet av andre kvartal i år ei økning i folketallet på 620 personer. Fylkestallene viser fødselsoverskudd på 554 personer og netto innflytting på 182 personer. Fra tallene for den enkelte kommune ser vi at Fræna økte folketallet med hele 86 personer i løpet av andre kvartal i år; 67 flere tilflyttere enn utflyttere og 19 flere fødte enn døde. Denne gang er det imidlertid Kristiansund som øker mest i antall. 124 flere innbyggere i nordmørsbyen i løpet av tre måneder er over dobbelt så mye som for første kvartal i år. Ålesund øker med 120 og Molde med 10 innbyggere. Størst nedgang i andre kvartal hadde Aukra og Giske med 15 færre innbyggere.