Det er tirsdag ettermiddag og svak vind som kombinert med god temperatur gjør værforholdene gode for innhøsting av kornet. Treskeren fylles opp og halmen blir liggende igjen på jordet mellom riksvegen og Rødvenfjorden. – På de beste åkrene får vi fort litt i overkant av 500 kilo på målet. Og det må sies å være bra, forklarer Grytnes. Ødeleggelser Men alt er likevel ikke som det bør være. – Jeg regner med at 10 mål eller 10 prosent, ettersom jeg har 100 mål med korn, går tapt i år. Dette skyldes ene og alene grågåsa som plukker spiren om våren og tråkker ned det som vokser opp, forklarer Grytnes. Han viser oss større områder av jordene hvor bare noen få kornaks står igjen. Så lite er igjen at han ikke finner det bryet verdt å treske disse markene en gang. Blant annet er fire mål nede ved sjøen helt ødelagt av fuglene. – Her ser du hva grågåsa og kråka gjør i løpet av våren og sommeren. Det er helt fortvilt å se en vesentlig del av avlinga bli ødelagt av fuglene. Vi skjøt to grågås i løpet av sommeren, men det monner ikke. Her om dagen, nå nylig, telte jeg raskt 300 kråker på jordet. Vi har også telt 250 grågås bare fra bedehuset og inn til Frøyset, forklarer Nils Grytnes. Han legger til at Canadagås er borte nå. overfor Åndalsnes Avis. God vekstsesong Grytnes sier at kvaliteten på kornet synes å være god. Likeså at han på åkrer som ikke er angrepet av grågås og kråke får gode avlinger. Men totalt blir antall kilo per mål fort under 400 kilo ettersom rundt 10 mål går tap grunnet fugleproblemene. – Dette har pågått over flere år. Problemet har i hvert fall ikke blitt mindre. To grågås måtte bøte med livet da vi jaktet på dem tidligere i sommer. Men det må nå iverksettes felles og mer aktive tiltak for å få redusert problemet. Regelmessig jakt er trolig nøkkelen slik at grågåsa blir reduserg og kanskje også spredt over større områder, sier Nils Grytnes. Han har edelbygg på åkrene sine i år. I fjor hadde han også noe hvete, men har altså valgt en sort i år. I fjor hadde han også noe soppangrep på kornet som gjorde at avlinga ikke ble så god som han hadde håpet på. Tidligere jakt Nils Grytnes startet treskinga tirsdag. Det er tidlig selv om de fleste også begynte rundt samme tid i fjor. – Joda, det har vært gode vekstkår for kornet i år. Dette kunne blitt skikkelig bra hadde det ikke vært for fuglene som ødelegger. Nå håper jeg det er flere som blir enige om å gjøre et skikkelig forsøk på å få løst problemet sommeren 2008. Det kan ikke fortsette sånn, konkluderer Nils Grytnes over Åndalsnes Avis. Han sier det søkes hvert år om vårjakt og at de får innvilget denne jakta i april og før hekkinga kommer i gang. Men han vil nå at høstjakta, som egentlig starter 10. august, skal komme i gang tidligere. Aller helst fra midten eller slutten av juli av. – Vi må jakta og skyte med jevne mellomrom. Grågåsa er sky og blir borte i noen dager etter at vi har avfyrt skudd en dag. Sperretråder hjelper ikke, heller ikke strømgjerder. Vi har prøvd det tidligere, avslutter Nils Grytnes.