Det er sju færre enn i mars i år, og 17 færre enn på samme tid i fjor. Det til tross for at det samlet sett er en økning i arbeidsledigheten i fylket på cirka 18 prosent sammenliknet med april i fjor.

I Rauma utgjør ledighetstallet 2,0 prosent av arbeidsstokken. Gjennomsnittet i fylket ligger på 2,5.

Det er over dobbelt så mange menn som er uten arbeid i kommunen, enn det er kvinner uten arbeid.