Lesja er én av fire kommuner som er nominert til Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris. Prisen på én million kroner går til en kommune som utmerker seg med gode trafikksikkerhetsprosjekter og planer. Alta, Nøtterøy og Rana er de tre andre nominerte kommunene.

Ifølge departementet har juryen i nominasjonen lagt vekt på blant annet langsiktig satsing på trafikksikkerhet. I tillegg er det lagt vekt på nyskapende arbeid som har overføringsverdi til andre kommuner, og ei bredt forankret plan som også omfatter sikring av skolevegene.

Vinneren offentliggjøres før sommeren.