Den tidligere sjukeheimen har blitt turisthotell

foto