Raumaværinger på klassisk storoppgjør i engelsk fotball

foto