Bobilparkering på Bane Nor sin eiendom øst for Tindekaia, er planer som har vært snakket om i lang tid. Ivar Åndal har jobbet med planene i ti år allerede.

– Det ble laget et forslag i sin tid, men jeg hadde ikke dialog med andre enn ordfører og Rauma kommune. Det var flere som jobbet med saken i kommunen, men hinderet den gangen, var Bane Nor. Nå har de imidlertid kommet på banen og er veldig positiv til våre planer, sier Ivar Åndal.

Og planene er en inngjerdet bobilparkering med tilrettelagt sanitæranlegg, tømmestasjon for både gråvann og toalett, og skikkelig tilgang til vann og elektrisitet.

Forskjønner

– Det vil bli et skup for Åndalsnes sentrum å få en bobilparkering så nært. Det vil tilføre sentrum handel og det vil organisere den bobilparkeringen som likevel er der. Nå kan vi også ta betaling, sier Kroken. som er ivrig etter å komme i gang og har fått utarbeidet skisser til hvordan det vil se ut, av proESS AS, som har avdelingskontor på Øran.

Som tegningene viser, ser de for seg på sikt, en båthavn, en promenade i forlengelse av den som går langs kaia i sentrum, og en badestrand.

– Det vil forskjønne hele området som har ligget brakk i alle år, sier Kroken.

Ivar Åndal ser også viktigheten av å få på plass et tilbud til båtfolket som kommer på besøk. Det er et tilbud som har vært etterspurt i mange år.

– Der har vi ikke akkurat høy status i dag, sier Åndal.

Positive

Men som de sier, så lenge de ikke har signert noen kontrakt enda, vil de ikke gå ut med flere detaljer før den er på plass.

– Men vi ser for oss en kostnad på fem til sju millioner kroner for parken, sier Kroken.

Ifølge Heidi Skaug er Bane Nor veldig imøtekommende, og hun ser for seg en avgjørelse innen kort tid.

– Jeg hadde kontakt med dem sist mandag og vet at de nå jobber med saken, sier hun.

En av innsigelsene til Bane Nor har vært den store natoøvelsen som dras i gang høsten 2018. Forsvaret trenger da plassen for sitt utstyr .

– Men det skal vi klare å få gitt plass til. Vi vil kun fokusere på sikkerheten det første året og vil starte med å gjerde inn området med en bom. Det blir ikke til hinder for Forsvaret, sier han.

Villparkering

Det har i mange år vært såkalt villparkering av bobiler i og rundt sentrum av Åndalsnes. I 2013 engasjerte Åndalsnes og Romsdal reiseliv seg i problematikken.

De mente da at bobilparkering i sentrum var uholdbar, uten tilrettelagte sanitetsforhold, renovasjon eller brannsikkerhet.

De ønsket seg en kommunedelplan som legger til rette for dette – på akkurat det området fra Tindekaia mot lokstallen mot Isfjorden. Rådmannen tok merknadene fra reiselivslaget til følge og fikk avsatt et eget areal for bobilparkering i kommunedelplanen.

– Jeg ser ikke negativt på parkeringen av bobiler i Nesstranda. De vil vi alltid ha, men vi kan gi de som vil ha et enda finere tilbud, plass, sier Kroken.

De ser også for seg at servicebygget kan være til nytte for den generelle turisten i Rauma.

– Også turfolket som har gått Romsdalseggen, kan komme og leie seg en dusj i anlegget etter turen, foreslår Åndal.

– Men hvorfor er dere to så engasjert i dette?

– Det er i tiden. Bobilfolket søker sentrumsnære oppstillingsplasser, noe vi også ser ute i Europa. Bobilturisten har endret seg og bobilsesongen har blitt lengre. Sentrum blir også styrket med å få en kjøpesterk gruppe rett i nærheten, sier Åndal.

Kroken er som han sier involvert i Caravanbransjen som deleier av Kroken Caravan, og han ser at det er et behov for en stor bobilparkering på Åndalsnes.

– Og hvorfor ikke ha den i sentrum. Jeg driver jo flere campingplasser og noen kan kanskje tenke at dette blir en ny konkurrent. Jeg ser det ikke slik. En campingplass har mye mer å tilby enn denne parkeringen. Det blir to forskjellige tilbud. Kroken Caravan har ønsker å gjøre Åndalsnes om til Norges caravanhovedstad nummer 1. Bobilfolket ønsker å besøke oss. Ikke bare handle av oss i konsernet, men også bruke det Åndalsnes har å by på. Alt ligger til rette for dette nå, sier Kroken.

– Når blir oppstart?

– Vi håper det går an å parkere der i sommer. Først må vi underskrive en avtale. Hvis det skal skje, skjer det fort, lover de to.