Det har blitt ryddet mye skog langs Raumabanen i år. Nå viser det seg at ikke alt trevirket har blitt håndtert på korrekt måte.

Det var avisa Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

- Det er snakk om en god del trevirke som har blitt dumpet på to ulike lokasjoner på Bjorli, i et gammelt grustak og i et myrområde. Vi er foreløpig litt usikre på volumet, men ingen av disse stedene er godkjent for dette formålet. Det er selvsagt ikke ønskelig måte å kvitte seg med treverket på. Så vidt vi forstår, skal det ha vært noe kontakt mellom kommunen og entreprenøren, men arealene som er tatt i bruk er ikke regulert til formålet og det er ikke laget tilbakeføringsplan for arealet som gjenfylles, forklarer Stein Egil Granli i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland.

Fylkesmannen har vært på befaring på stedene. Da så de også kreosotimpregnerte sviller og stolper som er lagt til side, og som ikke har blitt levert inn, slik de er pliktig til når det gjelder spesialavfall.

- Trevirke i så stort omfang burde naturligvis bli brukt til biobrensel eller flisfyring. Det vil også gi en uheldig effekt hvis en entreprenør kan få økonomisk gevinst ved å ikke behandle avfall på korrekt vis, sier han.

Materialer og skogsvirke ligger blant annet i et gammelt grusuttak blandet med overskuddsmasse fra hyttebygging. Nå vil Fylkesmannen gå i dialog med Lesja kommune og entreprenøren for å utarbeide godkjente planer for tilbakeføring av det gamle grustaket.

- Blitt brukt til formålet lenge

I forrige uke skrev Åndalsnes Avis om at jernbaneflis blir til underlag for skiløype i et myrområde på Bjorli. Da sa entreprenøren at transport til fyringsanlegg ble for dyrt.

Rune Aaheim i Aaheim Maskiner og Transport AS forteller at området i grustaket har blitt brukt på denne måten lenge.

- Dette er jo et gammelt grustak hvor det har blitt hentet ut grus, og nå fylles det opp igjen med kvist, jord og stein, slik det er vanlig å gjøre. Dette har vi informert kommunen om og vi har vært i dialog med dem tidligere, uten at de hadde noen innvendinger. Fylkesmannen hadde ingen større innvendinger enn at det var en stor mengde, men det så nok verre ut enn det var, da det var mye luft i lassene, forteller han.

Det andre stedet trevirke er plassert, i et myrområde, forsikrer Aaheim at bare er en midlertidig lagring, og at det aldri har vært planlgt å la det bli liggende der. Aaheim forteller videre at når det er snakk om de kreosotimpregnerte materialene er disse sortert ut og vil bli levert inn.

- De er bare lagret midlertidig, og vil bli levert inn på korrekt vis. Vi har etter reglene ett år på oss før det må være levert, sier han.

Aaheim venter nå på tilbakemelding fra Fylkesmannen. Rune Lotten i Jernbaneverket mener denne formen for deponering, slik det er gjort i grustaket, er helt vanlig.

- Dette er nedbrytbart materiale og dette har blitt gjort slik i alle år. Det er både dyrt å få levert inn til biobrensel, og det er vanskelig å finne noen som vil ta imot så store mengder, sier han.

- Ikke gitt tillatelse

I følge Rigmor Bø, som er forvaltning- og utviklingssjef i Lesja kommune, har det hverken blitt søkt om, eller gitt tillatelse til, deponering.

Hun bekrefter at de var med Fylkesmannen på befaring, og at de nå avventer Fylkesmannens rapport før de vil følge opp saken videre.