Møre og Romsdal Bondelag setter kjærlighetens kår på agendaen når de 1. februar inviterer til møte om det gode bondesamlivet og kjærlighetens kår.

- Godt samliv er godt for alt. Bondeyrket med «døgnvakt» og til tider lite fritid kan være utfordrende for samlivet. Temaet er lite belyst og diskutert, og derfor inviterer vi til en dag der bondesamliv står i fokus, skriver bondelaget i en pressemelding.

Møtet holdes mandag 1. februar i Molde.

Blant foredragsholderne er Wenche Ytterli og Anders Øverbø, som er melkeprodusenter på Holmemstranda. Temaet for deres 20 minutters foredrag er "Vi har gått veien sammen".

John Eikenæs, som er melkeprodusent fra Batnfjord, skal snakke om "Familieliv som enmannsbonde – lar det seg kombinere?". Og Laila Andersen Nøsen, sexologisk rådgiver og gardkjerring i Fræna, avslutter dagen med temaet "Vern om lysten".