Presset skal være basert på at Høyre på det tidspunktet skulle ha andre aktuelle samarbeidspartnere til en flertallskonstellasjon.

Vi har lett med lys og lykte etter andre mulige samarbeidspartnere enn Ap og SV på dette tidspunktet, men ikke funnet noen.

Senterpartiets Torbjørn Rødstøl sier at de lojalt har forholdt seg til avtalen de hadde med den sittende koalisjonen – om å møtes etter at Rauma Ap hadde hatt sitt styremøte.

Kristelig Folkepartis Arne Hop sier de også forholdt seg til avtalen om å møtes for å fortsette diskusjonene om en løsning innad i sittende koalisjon etter at Rauma Ap hadde hatt sitt styremøte – i timene før Ap, SV, H ogh V signerte avtalen.

Hva skjedde?

Det som skjedde onsdag ettermiddag er etter vår mening veldig essensielt med tanke på den avtalen som Høyre (H) og Venstre (V), Arbeiderpartiet (Ap) og Sosialistisk Venstreparti (SV) har inngått med tanke på fordeling av taburetter.

Utgangspunktet for at forhandlingsutvalget i Ap inngikk en hasteavtale med H og V, var press fra Høyre. Dette ble opplyst på Rauma Aps styremøte mandag kveld. Det har Aps forhandlingsleder Per Vidar Kjølmoen bekreftet overfor Åndalsnes Avis. På spørsmål til Aps forhandlingsleder, Per Vidar Kjølmoen mandag formiddag, sier han at han ikke vil kommentere enkeltdetaljer i forhandlingene. Heller ikke om det fra Høyres side ble påstått at de hadde alternative samarbeidspartnere til en flertallskonstellasjon, som han sier i intervjuet i ÅA, lørdag.

Unnvikende

Høyres Lars Olav Hustad svarer i et intervju mandag formiddag unnvikende på spørsmålene vi stiller ham – etter vår mening spørsmål som burde være avklarende i forhold til Høyres del av det politiske spillet.

Etter å ha svart på noen av spørsmålene vi stiller ham, kommer han tilbake med at Høyre har besluttet å ikke kommentere verken det som skjedde i forkant eller under forhandlingene med Ap, SV og V. Etter å ha kommet tilbake til saka mandag ettermiddag, endrer han delvis syn.

I lørdagsutgaven av Åndalsnes Avis uttaler Kjølmoen at de onsdag ettermiddag ble kjent med at Sp prøvde å kontakte Høyre og Venstre og at Ap med det ble presset til å komme med en forpliktelse overfor Høyre og Venstre.

Dette karakteriserer Sps Torbjørn Rødstøl som en usannhet.

Delvis sant

Kjølmoen uttaler videre at de i eget styret sikret seg flertall for å inngå en hasteavtale med Høyre og Venstre.

"Jeg kan også legge til at Sp og KrF bare to minutter etterpå kom med et samarbeidsforslag til H og V, der SV og Ap var holdt utenfor", heter det i sitatet fra Kjølmoen.

Rødstøl tilbakeviser også dette som usant – på Sps vegne. Arne Hop sier at etter at han via forhandlingsleder Per Vidar Kjølmoen i Ap ble kjent med vrien i denne saka – at Ap, SV, H og V hadde inngått en avtale, at det dermed ikke ble noe nytt møte i sittende koalisjon – sendte han en SMS til Lars Olav Hustad og Høyre der han uttrykte at KrF fortsatt var interessert i en avtale.

Ingen kommentar

Men da var båten lagt fra kai.

– Hvorfor hastet det slik med få i havn en avtale med Ap og SV onsdag ettermiddag, Lars Olav Hustad?

– Ingen kommentar.

– Fra Ap-hold blir det hevdet at de ble presset til en hasteavtale på grunn av at Høyre hadde andre alternativer til en flertallskonstellasjon?

– Ingen kommentar.

– Hvilke alternativer var det?

– Ingen kommentar.

– Sp hevder at de ble kontaktet før valget; og svaret var at de ville forholde seg lojalt til sittende koalisjon– og det var det. KrF ble kontaktet av deg tirsdag formiddag om å inngå i en koalisjon, noe de tok med seg inn i møtet med Ap, SV og Sp, men at de ville avvente utfallet av det avtalte møtet med sittende flertallskonstellasjon. Hadde du andre alternativer til en flertallskoalisjon?

– Ingen kommentar.

– Du har nå svart ingen kommentar til spørsmål vi har fått bekreftende svar på fra andre partier, men ikke deg. Du frykter ikke å bli hengt ut som bløffmakeren i dette politiske spillet?

– Nei.

– Har du bløffet dine framtidige samarbeidspartnere?

– Nei.

Medlemsmøtet avgjør

Vi stiller også Aps forhandlingsleder Per Vidar Kjølmoen et tilsvarende spørsmål:

– Om det nå skulle vise seg at avtalen dere har gjort med Høyre og Venstre er fattet på feil hastegrunnlag; hva skjer da?

– Ingen kommentar, er svaret fra Kjølmoen.

Vi vet at Rauma Ap skal ha et medlemsmøte kommende mandag. Avtalen med Høyre, Venstre og SV står på sakslista.

Hemmelighetskremmerier

For øyeblikket har vi i Rauma et framtidig politisk miljø som delvis er lukket for innsyn utenfra – for presse og dermed også folk flest. Innholdet i avtalen mellom H, V, Ap og SV er ikke kjent – ikke utover at H skal ha ordfører, Ap skal ha varaordfører og SV leder i Fast Planutvalg.

Det er heller ikke kjent på hvilke grunnlag avtalen ble ført i havn. Høyres Lars Olav Hustad svarer "nei" på det som i utgangspunktet er avklarende spørsmål sett fra Høyres side – han hevder derimot at de ikke har drevet med bløff for å trekke Ap og SV inn i en flertallskonstellasjon.

Mangler svar

Det vi mangler svar på fra partene i flertallskonstellasjonen Ap og SV, Sp og V, er likevel hva som var det det påståtte presset som skal ha blitt lagt på Rauma Ap forut for signering av avtalen:

Hvem var de eller den eventuelt påståtte samarbeidspartneren for et flertall når de involverte partienes representanter sier de ikke finnes?

Har det likevel foregått et politisk pokerspill med innstikk av bløff? I poker er som kjent bløffing tillatt; men offentlig pokerspill er forbudt med lov i Norge?

Ble Ap presset; er det den egentlige grunnen til at de valgte å signere før det så mye omtalte møtet med Sp og KrF – og ikke minst; før eget styremøte?

I tilfelle ikke; hvorfor skulle de da ikke kunne avvente det samme møtet og signere med H og V i etterkant?

Fryktet de at KrF skulle ta deres plass? Da måtte Frp i tilfelle være en del den samme avtalen. H, V og KrF ville uansett ikke hatt flertall – de tre partiene sammen. Så langt vi kjenner til var ikke Frp involvert på dette tidspunkt i spillet.

Fryktet Høyre at avtalen kunne ryke om de "lot" Ap og SV gjennomføre møtet med KrF og Sp som avtalt?

Og et siste spørsmål vi sitter igjen med er:

Har noen i denne saken drevet et spill utover det vi kan kalle åpent, ærlig og redelig – overfor andre partier – overfor styremedlemmer, kommunestyrerepresentanter og ikke minst; velgerne?