- Vi krysset ofte europavegen for å gå på do

foto