Høyre: - Vi må se på andre driftsformer for å unngå flere kutt

foto