Se søkerlista: Tre kvinner kjemper om toppjobb i kommunen